Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2013

Trở lại Lang Văn Hóa trong tuần lễ: Tuần tôn vinh tinh thần đại đoàn kết giữa các dân tộc 18 đến 24/11/2013

 Đua bò Bảy Núi An Giang 
  Đua bò Bảy Núi An Giang 
  Đua bò Bảy Núi An Giang 
  Đua bò Bảy Núi An Giang 
 Đua bò Bảy Núi An Giang 

 Nghề dệt may thủ công của các dân tộc phía Bắc
 Nghề dệt may thủ công của các dân tộc phía Bắc
 Nghề dệt may thủ công của các dân tộc phía Bắc
 Xôi và cơm Lam
  Cô bán xôi xinh đẹp
 Chợ Nổi Cần Thơ
 Chợ Nổi Cần Thơ
 Các cô gái miền Tây xinh đẹp
 Các cô gái miền Tây xinh đẹp
Các cô gái miền Tây xinh đẹp
Các cô gái miền Tây xinh đẹp
Các cô gái miền Tây xinh đẹp
 Các cô gái miền Tây xinh đẹp
 Các cô gái miền Tây xinh đẹp
 Đi chợ về!
 Các cô gái miền Tây xinh đẹp
 Các cô gái miền Tây xinh đẹp
 Đò ơi!!! Ơi đò....ai đưa tôi sang chợ!!!
 Bà con dân tộc
Bà con dân tộc
 Cuộc đua bò Bảy Núi quyết liệt
 Về đích
 Cán đích
Tác nghiệp bỏ chạy vì sợ!
Một tuần lễ đầy hưng phấn cho tất cả !!!